Telefon: +48 81 565 77 10 || E-mail: biuro@LokalneOgniwo.pl
Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie...

Zakres działalności

Wspieramy procesy i tworzymy rozwiązania w celu lepszego wykorzystywania lokalnych potencjałów i zasobów

LokalneOgniwo sp. z o.o. oferuje innowacyjne rozwiązania na poziomie lokalnym w zakresie produkcji, promocji i dystrybucji produktów i usług w ramach nowych modeli rozwijającej się gospodarki elektronicznej.

Marketing miejsca

Promocja oraz budowanie świadomości marki produktów lokalnych.

Lokalny hub

Zrzeszanie lokalnych wytwórców, modelowanie logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw.

E-commerce

Pomoc w sieciowaniu wytwórców lokalnych i dystrybutorów: B2B, B2C, C2C.

Analizy

Usługi analityczne, raporty związane z potencjałami rozwojowymi obszarów.

E–platforma

Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem innowacyjnego rozwiązania polegającego na wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby funkcjonowania platformy produktu lokalnego e-commerce  (B2B, B2C, C2C) wraz z modułem do zarządzania oraz analizy potencjału biomasy. Nasz system zapewnia efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw od producenta do odbiorcy produktu oraz umożliwia analizę potencjału producentów lokalnych w kontekście zapotrzebowania na produkt lokalny (w tym również biomasę).

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Ścisła współpraca z samorządami
  • Wieloletnie doświadczenie
  • Bogata baza producentów lokalnych
  • Skontaktuj się z nami

Nasze specjalności

Odnawialne Źródła Energii

Zakres działalności LokalnegoOgniwa przyczynia się również do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie energetyki niskoemisyjnej, która jest wyłaniającym się obszarem inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego. Użytki rolne w regionie stanowią 68% ogółu powierzchni (pierwsze miejsce w Polsce), a województwo jest jednym z największych krajowych producentów zbóż, warzyw gruntowych, owoców z drzew oraz owoców z krzewów. Daje to dobre podstawy do wykorzystania biomasy lokalnej na cele energetyczne. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami biomasa lokalna to taka, która jest pozyskana w promieniu do 300 km od instalacji OZE. Wynika to z jednej strony z tego, że transport biomasy na większe odległości nie ma uzasadnienia środowiskowego, z drugiej zaś ma na celu zapewnienie, że każda instalacja OZE będzie miała możliwość zapewnienia sobie takiej ilości biomasy, by mogła funkcjonować.

Świadczone przez LokalenOgniwo usługi wpisują się w główny łańcuch wartości specjalizacji
„Energetyka niskoemisyjna” poprzez:

  • zarządzanie potencjałem biomasy – zapewnienie ciągłości dostaw, monitoring,
  • przygotowanie raportów dla jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła,
  • przygotowanie raportów dla zakładów przetwarzających biomasę.

Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie interesujących Cię szczegółów napisz do nas.x
Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie… Odkrywaj lokalne potencjały!
Back to Top
new