Telefon: +48 81 565 77 10 || E-mail: biuro@LokalneOgniwo.pl
Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie...

Wizja

Wizja

Wizja pokazuje przyszły pożądany stan rozwoju firmy, stanowi pewien obraz przyszłości firmy i jej docelowej pozycji na rynku. Jest pewnym wyobrażeniem przyszłości powstałym na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz wyobraźni i ambicji osób współtworzących firmę.

Wyobrażając sobie stan rozwoju firmy LokalneOgniwo Sp. z o.o. w 2025 roku, zakłada się, że będzie ona:

  • podmiotem wyróżniającym się na rynku krajowym i międzynarodowym w zakresie integrowania różnych producentów i usługodawców wokół wspólnego systemu marketingu i sprzedaży produktów i usług lokalnych w ramach rozwiniętej sieci sprzedaży za pośrednictwem zaawansowanych technologii i narzędzi e-handlu (ang. e-commerce);
  • firmą z szeroką gamą produktów i usług dopasowanych do potrzeb klientów i bazujących na rozwiniętych zasobach organizacyjnych firmy;
  • przedsiębiorstwem blisko współpracującym z samorządami lokalnymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie promocji i rozwoju produktów lokalnych;
  • firmą cechującą się wysoką kulturą organizacyjną z wysokim poczuciem społecznej odpowiedzialności wynikającej z prowadzonego biznesu i podejmowanych inicjatyw.

Oczekuje się, iż rozwój firmy będzie podporządkowany realizacji czterech celów strategicznych (4xR):

  1. Rozwój współpracy z lokalnymi producentami (zainteresowanymi marketingiem i sprzedażą swoich produktów przy pomocy narzędzi e-handlu);
  2. Rozwój kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych (dostępnych głównie za pośrednictwem usług e-handlu);
  3. Rozwój infrastruktury i zaawansowanych narzędzi handlu elektronicznego (pozwalających na efektywne świadczenie usług);
  4. Rozwój kadr i kultury organizacyjnej firmy (uwzględniającej zasady społecznej odpowiedzialności biznesu).
Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie… Odkrywaj lokalne potencjały!
Back to Top
new