Telefon: +48 81 565 77 10 || E-mail: biuro@LokalneOgniwo.pl
Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie...

Kontakt

Napisz do nas
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LokalneOgniwo sp. z o.o. z siedzibą ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lokalneogniwo.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego, a więc w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, tj: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia , sprostowania, a także do usunięcia danych bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może w każdej chwili zostać cofnięta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@lokalneogniwo.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Informujemy również, że nie jest Pani/Pan profilowany a Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy ani udostępniane innym podmiotom.

 Wyrażam zgodę

Siedziba firmy

ul. Vetterów 1/106, 20-277 Lublin

+48 81 565 77 10

biuro@lokalneogniwo.pl
www.lokalneogniwo.pl

Godziny pracy

Poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00

Dane rejestrowe

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000616990,
NIP: 712-331-26-63,
REGON: 364422816,
kapitał zakładowy 20 000,00 zł.

Back to Top
new