Telefon: +48 81 565 77 10 || E-mail: biuro@LokalneOgniwo.pl
Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie...

Strona główna

Dlaczego? Po co? Jak?
Dlatego możesz nam zaufać…
LokalneOgniwo sp z o.o.

Dlaczego?

Nasz zespół dysponuje ponad 10 – letnim doświadczeniem związanym ze współpracą z lokalną społecznością, czego potwierdzeniem są dokumenty planistyczne i strategiczne przygotowywane dla lokalnych samorządów, w których odkrywaliśmy to co najlepsze – lokalne potencjały. Pozwoliło to nam również oprócz identyfikacji zasobów lokalnych na budowanie relacji z wytwórcami produktów lokalnych.

Poprzez nakreślone wizje, cele oraz działania stwarzamy realną możliwości efektywnego wykorzystania lokalnych potencjałów.

Po co?

Produktem lokalnym są wyroby lub usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy danego obszaru. Są one produkowane lub świadczone w sposób nieprzemysłowy, z lokalnych, specyficznych surowców, często również z zastosowaniem starych receptur, instrukcji oraz przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Wszystko to sprawia, że produkty wytwarzane lokalnie stanowią coś wyjątkowego i specyficznego, wykazują bezpośredni związek z dziedzictwem kulinarnym, kulturowy i historycznym krain, regionów i społeczności lokalnych. Produkty lokalne są wyższej jakości, produkowane są z lokalnego, lepszego i zdrowszego surowca.

Bazę wyróżniających zasobów lokalnych stanowią: materialne zasoby (tj. infrastruktura konkretnych producentów lokalnych, np. gospodarstwa ekologiczne, olejarnie, kaszarnie ale też i twórcy ludowi itp.); społeczne zasoby kulturowe (tj. imprezy i wydarzenia kulturalne, np. obrzędy i zwyczaje, targi i jarmarki, medycyna ludowa); zasoby krajobrazowo-przyrodnicze (atrakcyjne miejsca przyrodnicze, architektura itp.)

Warto zatem odkrywać lokalne potencjały.

Jak?

Lokalny dostawca przed rozpoczęciem sprzedaży swoich produktów i usług, najpierw podpisuje z nami Deklarację Lokalności. Nie współpracujemy z pośrednikami, współpracujemy bezpośrednio z rolnikami, lokalnymi producentami, rzemieślnikami, usługodawcami. Z naszym udziałem produkty lokalne są tańsze dzięki krótszemu i bezpośredniemu łańcuchowi dostaw – modelujemy logistykę. Z naszym udziałem produkty lokalne są bardziej dostępne i różnorodne dzięki ich koncentracji w jednym miejscu.

Przyłącz się do nasze wspólnej pasji odkrywania nowych lokalnych potencjałów, nowych smaków, przedmiotów i miejsc wybierając się na zakupy za pośrednictwem naszej platformy produktów lokalnych – LokalneOgniwo.

Produkuj lokalnie, sprzedawaj globalnie… Odkrywaj lokalne potencjały!
Back to Top
new